Publicatie openbare verslagen

Het kantoor treedt regelmatig op als curator in faillissementen van rechtspersonen en van natuurlijke personen. Een curator brengt periodiek openbare verslagen uit in deze faillissementen.
U vindt op de website van het kantoor de openbare verslagen in faillissementen van de rechtspersonen.
Uit privacy overweging(en) heeft het kantoor gekozen om de openbare verslagen van natuurlijke personen niet op de kantoor website te plaatsen, met uitzondering van natuurlijke personen met een onderneming. Voor inzage in de openbare verslagen van natuurlijke personen kunt u zich wenden tot de faillissementsgriffie van de Rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken. (www.rechtspraak.nl)
Aan de plaatsing en publicatie van de openbare faillissementsverslagen op de kantoor website kunnen geen rechten worden ontleend. Indien er een verschil is tussen een op de kantoor website geplaatste openbaar verslag en het door de curator ondertekende exemplaar van het verslag, dat ter faillissementsgriffie is neergelegd, geldt het ondertekende exemplaar.

Lavaré International B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 12 februari 2019 het faillissement van de besloten vennootschap Lavaré International B.V., destijds gevestigd te 1012 RW Amsterdam, aan de Nieuwezijds Voorburgwal 330, KvK nr. 65701445, opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden. (m.a.w. wegens gebrek aan baten.)

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 18-9-2018 het faillissement van de besloten vennootschap Lavaré International B.V., gevestigd te 1012 RW Amsterdam aan de Nieuwezijds Voorburgwal 330, kvk nr. 61486914, uitgesproken onder faillissementsnr. C/13/18/298 F, onder benoeming van mevrouw mr I.M. Bilderbeek tot Rechter-Commissaris, en van mr S.K. Li tot curator (m.a.w. wegens gebrek aan baten).

SchoonmaakSupport B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 12 februari 2019 het faillissement van de besloten vennootschap SchoonmaakSupport B.V., destijds gevestigd te 1012 RW Amsterdam, aan de Nieuwezijds Voorburgwal 330, KvK nr. 61486914, opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden. (m.a.w. wegens gebrek aan baten.)

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 14-8-2018 het faillissement van de besloten vennootschap SchoonmaakSupport B.V., gevestigd te 1012 RW Amsterdam aan de Nieuwezijds Voorburgwal 330, kvk nr. 61486914, uitgesproken onder faillissementsnr. C/13/18/268 F, onder benoeming van mevrouw mr I.M. Bilderbeek tot Rechter-Commissaris, en van mr S.K. Li tot curator.

Funds Etcetera…! Nederland B.V.

Het faillissement van Funds Etcetera…! Nederland B.V. is op 2 november 2018 geëindigd door het verbindend worden van het op 22 oktober 2018 gedeponeerde eerste- tevens slotuitdelingslijst.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 31-10-2017, het faillissement van de besloten vennootschap Funds Etcetera…! Nederland B.V., gevestigd te Abcoude aan de Hollandse Kade 30, uitgesproken (C/13/17/367F), onder benoeming van mevrouw mr K.M. van Hassel tot Rechter-Commissaris, en van mr S.K. Li, tot curator.

Kem Kliniek B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 21 mei 2019 het faillissement van de besloten vennootschap Kem Kliniek B.V. opgeheven, omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden. (m.a.w. wegens gebrek aan baten.) (C/16/16/156 F en C13/16/141 F)

De Rechtbank Midden-Nederland heeft bij vonnis van 8 maart 2016, onder zaak nr. C/16/16/156F, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap KEM KLINIEK B.V., statutair gevestigd te Renswoude, vestigingsadres 1082 MS Amsterdam aan de Gustav Mahlerplein 171, (kvk nr. 580.66500) onder benoeming van mr A.E. de Vos, lid van de Rechtbank Amsterdam, tot rechter-commissaris, en van mr S.K. Li, advocaat te Amsterdam, tot curator.

Ivy Amsterdam B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 21 augustus 2018 het faillissement van de besloten vennootschap IVY Amsterdam B.V. opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 27-2-2018 het faillissement van de besloten vennootschap Ivy Amsterdam B.V., (C/13/18/ 69F) gevestigd te 1013 CX Amsterdam aan de Nieuwe Hemweg 34, uitgesproken, onder benoeming van mr I.M. Bilderbeek tot Rechter-Commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

Stichting Betuwse Evenementen (SBE) in liquidatie

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 7 augustus 2018 het faillissement van de Stichting Betuwse Evenementen in liquidatie opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden. (m.a.w. gebrek aan baten) Hiermee is het faillissement beëindigd.

De Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, heeft bij vonnis van 5-12-2017, onder faillissementsnummer C/05/595F, het faillissement uitgesproken van de Stichting Betuwse Evenementen (SBE) in liquidatie, gevestigd te Overbetuwe, met het verzoek aan de Rechtbank Amsterdam tot het overnemen van de behandeling van deze zaak, onder benoeming van mr A.E. de Vos, als plaatsvervangende lid van de Rechtbank, tot R-C, en van mr S.K. Li tot curator.

Stichting Nederlandse Evenementen (SNE) in liquidatie

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 24 juli 2018 het faillissement van de Stichting Nederlandse Evenementen in liquidatie opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden. (m.a.w. gebrek aan baten)

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 28-11-2017, onder faillissementsnummer C/13/17/391F, het faillissement uitgesproken van de Stichting Nederlandse Evenementen (SNE) in liquidatie, gevestigd te Amsterdam, onder benoeming van mevrouw mr A.E. de Vos tot R-C en van mr S.K. Li tot curator.

KERPHA B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 9 januari 2018 het faillissement van de besloten vennootschap Kerpha b.v. opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden. (m.a.w. gebrek aan baten)

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 27-06-2017 het faillissement van de besloten vennootschap KERPHA B.V., (C/13/17/242 F) gevestigd te 1042 AC Amsterdam aan de Gyroscoopweg 25, uitgesproken, onder benoeming van mevrouwr mr K.W. van Hassel tot Rechter-Commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

GBAIK B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 31 oktober 2017 het faillissement van de besloten vennootschap GBAIK b.v. opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden. (m.a.w. gebrek aan baten).

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 21 februari 2017 het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap GBAIK b.v., h.o.d.n. restaurant All-in-kitchen, KvK nr. 66595991, gevestigd te 1079 RH Amsterdam, aan de Gaasterlandstraat 5, onder benoeming van mevr. mr. M.J.E. Geradts tot Rechter-Commissaris en van ondergetekende, mr. S.K. Li, tot curator.

Solid Energy Solutions B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 28 februari 2017 het faillissement van de besloten vennootschap Solid Energy Solutions b.v. opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

Hiermee is het faillissement beëindigd.


De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 22 november 2016 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOLID ENERGY SOLUTIONS B.V., ingeschreven bij de KvK onder nr. 65436768, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres 3544 MX Utrecht, Crouweldijk 88, in staat van faillissement verklaard onder faillissementsnummer C/13/16/498F, met benoeming van mr W.F. Korthals Altes tot rechter-commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

Sernay Citrus B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 13 september 2016 het faillissement van de besloten vennootschap Sernay Citrus b.v. opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden. Hiermee is het faillissement beëindigd.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 5 januari 2016 het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Sernay Citrus B.V. (kvk nr. 33279354), onder faillissementen: C/13/16/1F, met benoeming van mevrouw mr C.P. Bleeker tot rechter-commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

Sonchi Sushi Wok V.O.F.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft, in het hoger beroep, bij arrest van 16 augustus 2016, het vonnis waarvan beroep, van de Rechtbank Amsterdam d.d. 14 juni 2016 waarin de Rechtbank het faillissement van de V.O.F. Sonchi Sushi Wok te Amsterdam heeft uitgesproken, vernietigd.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 14 juni 2016 de vennootschap onder firma (v.o.f.) SONCHI SUSHI WOK, gevestigd te Amsterdam, KvK nr. 51065630, in staat van faillissement verklaard (C/13/16/278F), onder benoeming van mr W.F. Korthals Altes tot Rechter-Commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

Tegen dit vonnis is hoger beroep aangetekend bij het Gerechtshof te Amsterdam.

Art-Deli B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 16 augustus 2016 het faillissement van de besloten vennootschap Art Deli b.v. opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 3 mei 2016 het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Art-Deli B.V., onder faill. nr. C13/16/217F, gevestigd te Amsterdam aan het Rokin 93, onder benoeming van mevrouw mr I.M. Bilderbeek tot Rechter-commissaris en mr S.K. Li tot curator.

Beschikking afkoelingsperiode van 2 maanden
Bij beschikking van 6 mei 2016 heeft de rechter-commissaris bepaald dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van gefailleerde of de curator bevinden voor een periode van 2 maanden niet zonder machtiging van de rechter-commissaris kan worden uitgeoefend, te rekenen van de dag van deze beschikking, die dag daaronder begrepen.

Firmitas Uitzendbureau B.V.

Het faillissement van Firmitas Uitzendbureau B.V. is op 10 juni 2016 geëindigd door het verbindend worden van de op 30 mei 2016 gedeponeerde eerste- tevens slotuitdelingslijst.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 16 september 2015, onder faillissementsnummer C/13/15/378F, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Firmitas Uitzendbureau B.V., h.o.d.n. Firmitas Schoonmaakbedrijf, gevestigd te 2021 VJ Haarlem aan de Kloosterstraat 27, (kvk nr. 51375966) onder benoeming van mr W.F. Korthals Altes tot R-C en van mr S.K. Li tot curator.

Sneltaxi Amsterdam

Beschikking opheffing faillissement

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 12 april 2016 het faillissement van de Coöperatieve Vereniging Sneltaxi Amsterdam U.A.opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden. Hiermee is het faillissement beëindigd.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 12 mei 2015 het faillissement uitgesproken van de Coöperatieve Vereniging “Sneltaxi Amsterdam” U.A., gevestigd te 1312 EA Almere, aan de Divertimentostraat 21, onder benoeming van mr W.F. Korthals Altes tot rechter-commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

Incase B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 29 december 2015 het faillissement van de besloten vennootschap Incase B.V. opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden. Hiermee is het faillissement van Incase B.V. beëindigd.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 14 juli 2015, onder faillissementsnummer C/13/15/303F, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Incase B.V., tevens h.o.d.n. Incase Education Services, (kvk nr. 34311565) gevestigd te 1101 CC Amsterdam aan de Hogehilweg 8, onder benoeming van mr W.F. Korthals Altes tot R-C en van mr S.K. Li tot curator.

Incase IT Services Benelux B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 29 december 2015 het faillissement van de besloten vennootschap Incase IT Services Benelux B.V. opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden. Hiermee is dat faillissement beëindigd.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 14 juli 2015, onder faillissementsnummer C/13/15/304F, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Incase IT Services Benelux B.V., (kvk nr. 59107146) gevestigd te 1101 CN Amsterdam aan de Herikerbergweg 1,-35, onder benoeming van mr W.F. Korthals Altes tot R-C en van mr S.K. Li tot curator.

Plant Hosting & Co-Location B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 28 juli 2015 het faillissement van de besloten vennootschap Plant Hosting & Co-Location B.V. opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden, zodat er aanleiding is het faillissement op te heffen.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 19 november 2014 het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Plant Hosting & Co-Location B.V. (C13/14623F), gevestigd te 1042 AJ Amsterdam aan de Donauweg 10, onder benoeming van mevr. mr L. van Berkum tot rechter-commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

Voorts heeft de Rechter-Commissaris bij beschikking van 19-11-2014 ex art. 63a FW, bepaald:
dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van gefailleerde of de curator bevinden voor een periode van 2 maanden niet dan met machtiging van de curator kan worden uitgeoefend.

Meerhoff Vastgoed B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 18 maart 2014, onder benoeming van mevrouw mr M.J.E. Gerardts tot rechter-commissaris, het faillissement uitgesproken van Meerhoff Vastgoed B.V., faillissementsnummer C/13/14/169F. De benoeming tot curator in dit faillissement is bij beschikking van 20 maart 2014 gewijzigd. In de beschikking van 20 maart 2014 werd mr S.K.Li in de plaats gesteld tot curator.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 21 juli 2015 het faillissement van de besloten vennootschap Meerhoff Vastgoed B.V. opgeheven, omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden, zodat er aanleiding is het faillissement op te heffen.

020 Makelaars B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 18 maart 2014, onder benoeming van mevrouw mr M.J.E. Gerardts tot rechter-commissaris, het faillissement uitgesproken van 020 Makelaars B.V. (in liquidatie), faillissementsnummer C/1314/170F. De benoeming tot curator in dit faillissement is bij beschikking van 20 maart 2014 gewijzigd. In de beschikking van 20 maart 2014 werd mr S.K.Li in de plaats gesteld tot curator.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 21 juli 2015 het faillissement van de besloten vennootschap 020 Makelaars B.V. opgeheven, omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden, zodat er aanleiding is het faillissement op te heffen.

Oris Beleggingen B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 18 maart 2014, onder benoeming van mevrouw mr M.J.E. Gerardts tot rechter-commissaris, het faillissement uitgesproken van Oris Beleggingen B.V., faillissementsnummer C/13/14/171F. De benoeming tot curator in dit faillissement is bij beschikking van 20 maart 2014 gewijzigd. In de beschikking van 20 maart 2014 werd mr S.K.Li in de plaats gesteld tot curator.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 21 juli 2015 het faillissement van de besloten vennootschap Oris Beleggingen B.V. opgeheven, omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden, zodat er aanleiding is het faillissement op te heffen.

VNP B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 19 mei 2015 het faillissement van de besloten vennootschap VNP b.v. opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 10-2-2015, onder nr. C/13/15/65F, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap VNP b.v., ingeschreven bij de KvK onder nr. 52390241, gevestigd te Amsterdam aan de Keizersgracht 75, III, onder benoeming van mr W.F. Korthals Altes tot Rechter-commissaris en van ondergetekende tot curator.

De Oude Veiling

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 12 december 2014, insolventienummer C/13/14/805R, het op 5-8-2014 uitgesproken faillissement van de heer Leo Theodorus VAN ERP, h.o.d.n. De Oude Veiling, wonende resp. gevestigd te Aalsmeer, Marktplaats 19, opgeheven en gelijktijdig de schuldsaneringsregeling van toepassing uitgesproken, onder benoeming van mr A.E. de Vos tot rechter-commissaris en van Stichting CAV, (mr E.M. Bekooij), Postbus 9504 te 1006 GA Amsterdam, tot bewindvoerder.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 5 augustus 2014 onder faillissementsnummer C/13/14/444 F het faillissement uitgesproken van de heer Leo Theodorus VAN ERP, geboren op 23-10-1953 te Aalsmeer, wonende te Aalsmeer, Marktplaats 19, h.o.d.n. De Oude Veiling, gevestigd te 1431 BD Aalsmeer aan de Marktstraat 19, onder benoeming van mevrouw mr M.J.E. Geradts tot rechter-commissaris en van mr S.K.Li tot curator.

DorSano Amsterdam B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 9 september 2014 het faillissement van de besloten vennootschap Dorsano Amsterdam B.V. opgeheven, omdat is gebleken dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 21-1-2014, onder faill. nr. C/13/14/34F, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap DorSano Amsterdam B.V., gevestigd te Amsterdam, aan de Amstelboulevard 184-188, onder benoeming van mevrouw mr L. van Berkum tot rechter-commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

Energieker B.V.

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 25 maart 2014 het faillissement van Energieker B.V. opgeheven, omdat is gebleken dat er onvoldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementen kosten en de overige boedelschulden.

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 29 oktober 2013 het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Energieker B.V., gevestigd te 1021 KN Amsterdam, aan de Johan van Hasseltweg 38 E, onder benoeming van mevrouw mr M.J.E. Geradts tot Rechter-commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

PMP Advies B.V.

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 7 januari 2014 het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap PMP Advies B.V., gevestigd te 1058 EA Amsterdam, aan de Nachtwachtlaan 20 (5e étage), onder benoeming van mevrouw mr I.M. Bilderbeek tot Rechter-commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 29 juli 2014 het faillissement van de besloten vennootschap PMP Advies B.V. opgeheven omdat is gebleken dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

New York Wonen B.V.

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 4 februari 2014 het faillissement van New York Wonen B.V. opgeheven omdat is gebleken dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

Het faillissement van New York Wonen B.V. staat bekend bij de Rechtbank Amsterdam onder het nummer C13/13/411 F.

De Rechtbank Overijssel, zittingplaats Almelo, heeft bij vonnis van 12 juni 2013, onder nr. C/08/13/484 F, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New York Wonen B.V., ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nr. 08204246, statutair gevestigd te Goor (gemeente Hof van Twente), zaakdoende te Amsterdam aan de Arena Boulevard 28, onder benoeming van mr N.A.J. Purcell tot rechter-commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

Ginger Limburg B.V.

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 4 februari 2014 het faillissement van Ginger Limburg B.V. opgeheven omdat is gebleken dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 18 april 2013 om 16:15 uur, onder nummer C/13/13/35 S, de voorlopige surseance van betaling verleend aan de besloten vennootschap Ginger Limburg B.V., gevestigd en zaakdoende aan de Van Limburg Stirumstraat 34 te Amsterdam, onder benoeming van mr M.L.D. Akkaya tot rechter-commissaris en van mr S.K.Li tot bewindvoerder.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 26 april 2013 om 11:00 uur de aan Ginger Limburg B.V. verleende voorlopige surseance van betaling ingetrokken en Ginger Limburg B.V. in staat van faillissement verklaard, onder nr: C/13/13/318 F, onder benoeming van mr M.L.D. tot rechter-commissaris en van mr S.K.Li tot curator.

Afkoelingsperiode: Tevens heeft de rechtbank een "afkoelingsperiode" van één maand vanaf 26 april 2013, afgekondigd. Dat houdt in dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van gefailleerde of de curator bevinden voor een periode van één maand niet, dan met machtiging van de rechter-commissaris, kan worden uitgeoefend.

Oproep: Crediteuren worden hierbij opgeroepen om z.s.m. hun vorderingen, gespecificeerd en onderbouwd met (kopie) stukken, zoals facturen, overeenkomsten etc..

Zuid Zeeland B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 7 januari 2014 het faillissement van de besloten vennootschap Zuid Zeeland B.V. opgeheven omdat is gebleken dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 16 juli 2013 het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Zuid Zeeland B.V. gevestigd te 1017 BP Amsterdam aan de Herengracht 413,
faill.nr. C13/13/486F, onder benoeming van mr M.L.D. Akkaya tot rechter-commissaris en van ondergetekende tot curator.

Afkoelingsperiode
Tevens heeft de rechter-commissaris bepaald, bij beschikking van 17 juli 2013, dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op de tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van gefailleerde of de curator bevinden voor een periode van één maand niet dan met zijn/haar machtiging kan worden uitgeoefend, te rekenen van de dag van deze beschikking, die dag daaronder begrepen.

Xcellco Holding B.V.

Bij vonnis van 10 december 2013 heeft de Rechtbank Amsterdam het faillissement van XCELLCO HOLDING B.V. (C/13/13/384 F) opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 28 mei 2013, onder nummer C/13/13/384 F, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xcellco Holding B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34174059, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 1185 XX Amstelveen, Bouwerij 100, onder benoeming van mr M.L.D. Akkaya tot rechter-commissaris en van mr S.K.Li tot curator.

De heer A. Griffioen, h.o.d.n. accountantskantoor Adfiscass

Bij vonnis van 3 december 2013 heeft de Rechtbank Amsterdam het faillissement van Arie GRIFFIOEN opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 13 augustus 2013, onder nr. C/13/13/544F, het faillissement uitgesproken van de heer Arie Griffioen, geboren op 26 september 1953, wonende te Amstelveen, h.o.d.n. Accountantskantoor Adfiscass en Adfiscass Accoutancy, onder benoeming van mr N.A.J. Purcell tot rechter-commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

Ziekentaxivervoer Amsterdam B.V.

Bij vonnis van 24 september 2013 heeft de Rechtbank Amsterdam het faillissement van Ziekentaxivervoer Amsterdam B.V. opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 22-1-2013 het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap (VZA/WDK) Ziekentaxivervoer Amsterdam B.V., onder nummer 13/13/57 F, gevestigd te Amsterdam, onder benoeming van mr M.L.D. Akkaya tot rechter-commissaris en van mr S.K.Li tot curator.

Wentink Architekten B.V.

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 11 juni 2013 het faillissement van Wentink Architekten B.V. opgeheven omdat is gebleken dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 25 september 2012, nummer 12/669F, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Wentink Architekten B.V., gevestigd te 1398 AW Muiden aan de Hellingstraat 20, onder benoeming van mr M.L.D. Akkaya tot rechter-commissaris en van mr S.K.Li tot curator.

Thuiszorg Gooizorg B.V.

Het faillissement van Thuiszorg Gooizorg B.V. is geëindigd op 24 mei 2013 door het verbindend worden van de op 13 mei 2013 gedeponeerde eerste- tevens slotuitdelingslijst.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 24 april 2013, in het faillissement van Thuiszorg Gooizorg B.V., bepaald:

 • dat de behandeling van de concurrente vorderingen achterweg blijft;
 • dat er geen verificatievergadering wordt gehouden;
 • dat de curator onmiddellijk alle bekende schuldeisers per brief in kennis stelt van deze beschikking;
 • dat door de griffier aankondiging wordt gedaan van deze beschikking in de Nederlandse Staatscourant;
 • de eerste- tevens slotuitdelingslijst is goedgekeurd, en ligt vanaf 13 mei 2013 gedurende 10 dagen kosteloos voor de crediteuren bij de Centrale Balie van de rechtbank Amsterdam ter inzage;

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 15 mei 2012 onder nr 12/320F, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Thuiszorg Gooizorg B.V., gevestigd te 's-Gravenland, zaakdoende te 1221 GJ Hilversum aan de Amperestraat 12A, onder benoeming van mr M.L.D. Akkaya en van mr S.K. Li tot curator.

De commanditaire vennootschap Brasserie Vasum C.V. / Foja Limited

De faillissementen van de Commanditair vennootschap Brasserie Vasum C.V. én van de beherende vennoot Foja Limited, zijn bij vonnissen van de Rechtbank Amsterdam van 6 november 2012 opgeheven omdat is gebleken dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden, m.a.w. wegens gebrek aan baten.

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 7 augustus 2012 de faillissementen, onder de nummers 12/537F en 12/538F, uitgesproken van:

• De commanditaire vennootschap Brasserie Vasum C.V.

Ingeschreven in de KvK onder nr. 52237192, gevestigd te Amsterdam aan de TT Vasumweg 59 en haar beherende vennoot

• Foja Limited

ingeschreven bij de KvK te Engeland en Wales onder nr. 7543941, gevestigd te Hythe, Kent CT21 5 RW, Alexandra Corniche 15 te Engeland.

Onder benoeming van mr N.A.J. Purcell tot rechter-commissaris en van mr S.K.Li tot curator.

Aukema-de Jong V.O.F.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 20 december 2011 de faillissementen uitgesproken van:

 1. de vennootschap onder firma Aukema-de Jong V.O.F., h.o.d.n. cafe SO WHAT, gevestigd te Hilversum aan de Noorderweg 72, kvk: 32102982; onder faillissementsnr: 11/786 F; alsmede haar vennoten
 2. de heer Izaac Johannes DE JONG, geboren op 19-8-1971, wonende te 1221 AB Hilversum aan de Simon Stevinweg 2 A onder faillissementsnummer 11/787 F;
 3. de heer Danny AUKEMA, geboren 4-3-1973, wonende te 1221 AB Hilversum aan de Simon Stevinweg 2 A, onder faillissementsnummer 11/788 F; onder benoeming van mr M.L.D. Akkaya tot rechter-commissaris en van mr S.K.Li tot curator.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 28 augustus 2012 het faillissement van de vennootschap onder firma Aukema-de Jong V.O.F., h.o.d.n. café So-What, gevestigd te Hilversum, opgeheven omdat er is gebleken dat er onvoldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

Omzetting van faillissement naar schuldsanering.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnissen van 4 juni 2012 de op 20 december 2011 uitgesproken 2 faillissementen van de heren:
1. D. Aukema en
2. I.J. de Jong, beiden wonende te Hilversum, en beiden vennoten in de v.o.f. Aukema-de Jong v.o.f., h.o.d.n. café So What, gevestigd te Hilversum,
opgeheven en gelijktijdig de schuldsaneringsregeling van toepassing uitgesproken
, onder benoeming van mr C.P. Bleeker tot rechter-commissaris en van de heer L.W.M.Verbakel (van Eelman Bewindvoeringen) Postbus 56700, te 1040 AS Amsterdam, tot bewindvoerder.

Jabo Exploitatie B.V. / Boja Exploitatie B.V.

Het faillissement van de besloten vennootschap Jabo Exploitatie B.V. is bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 24 januari 2012 opgeheven omdat is gebleken dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden, m.a.w. wegens gebrek aan baten.

Het faillissement van de besloten vennootschap Boja Exploitatie B.V. is op 27 januari 2012 geëindigd door het verbindend worden van de eerste- tevens slotuitdelingslijst.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnissen van 26 oktober 2010, onder benoeming van mevrouw mr M.J.E. Geradts tot rechter-commissaris en mr S.K.Li tot curator, de volgende faillissementen uitgesproken van:

• Jabo Exploitatie B.V.

Ingeschreven bij de KvK onder nr. 34177618, statutair gevestigd te Amsterdam, aan de Oudezijds Achterburgwal 146, Faillissementsnr. 10/751 F

• Boja Exploitatie B.V.

Ingeschreven bij de KvK onder nr. 34199008, statutair gevestigd te Amsterdam, aan de Oudezijds Achterburgwal 146, Faillissementsnr. 10/752 F

Venues and More

De faillissementen van de Commanditair vennootschap Venues and More en van de beherende vennoot Jalair Ltd., zijn bij vonnissen van de Rechtbank Amsterdam van 24 juli 2012 opgeheven omdat is gebleken dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden, m.a.w. wegens gebrek aan baten.

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 31 augustus 2010 is in staat van faillissement verklaard de commanditaire vennootschap “Venues and More”, gevestigd te 1053 BE Amsterdam, aan de Bellamystraat 1, I, alsmede haar beherende vennoot Jalair Ltd, onder benoeming van mr M.L.D. Akkaya tot rechter-commissaris en mr S.K.Li tot curator ( 10/578 F, 10/587 F)

Secchetti B.V. / Secchetti 2 B.V.

De faillissementen van de 2 besloten vennootschappen: Secchetti B.V. en Secchetti 2 B.V., zijn bij vonnissen van de Rechtbank Amsterdam van 24 juli 2012 opgeheven omdat is gebleken dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden, m.a.w. wegens gebrek aan baten.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnissen van 1 mei 2012, onder benoeming van mevrouw mr W.A.H. Melissen tot rechter-commissaris en van mr S.K. Li tot curator, de volgende faillissementen uitgesproken van:

• Secchetti B.V.

gevestigd te 1053 CE Amsterdam, zaakdoende aan de Ten Katestraat 16, Faillissementsnr. F12/288

• Secchetti 2 B.V.

gevestigd te 1072 VE Amsterdam, zaakdoende aan het Gerard Douplein 8, Faillissementsnr. F12/289

Stichting Podium Kwakoe

Bij vonnis van 7 februari 2012 heeft de Rechtbank Amsterdam het faillissement van de Stichting Podium Kwakoe opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

Bij vonnis van 28 juni 2011 heeft de Rechtbank Amsterdam, onder nummer 11/367F, de Stichting Podium Kwakoe, ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 34180613, statutair gevestigd te Amsterdam Z-O, en ingeschreven op het vestigingsadres 1102 AP Amsterdam Z-O, Frissenstein 78, in staat van faillissement verklaard onder benoeming van mevrouw mr W.A.H. Melissen tot rechter-commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

W.J. Vork Beheer B.V.

Bij vonnis van 20 september 2011 heeft de Rechtbank Amsterdam het faillissement van de besloten vennootschap W.J. Vork Beheer B.V. opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

vonnis Rechtbank Amsterdam, 16 juni 2009, 09/ 460 F, R-C mevr. Mr H.M. Patijn, thans mevr. mr C.M. Degenaar

Frankendael Beheer B.V. / Frankendael Exploitatie B.V. / Klein Frankendael Exploitatie B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnissen van 13 september 2011 de 3 faillissementen van

 1. Frankendael Beheer B.V.
 2. Frankendael Exploitatie B.V.
 3. Klein Frankendael Exploitatie B.V.
opgeheven omdat gebleken is dat er onvoldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

Onder intrekking van de 3 beschikkingen van 24 januari 2011 waarin de voorlopige surséances van betaling werden verleend, heeft de rechtbank Amsterdam bij vonnissen van 3 februari 2011 de volgende 3 besloten vennootschappen in staat van faillissement verklaard, onder benoeming van mevr. mr C.M. Degenaar tot Rechter-commissaris en van mr S.K.Li tot curator:

1. Frankendael Beheer B.V.

Gevestigd te Amsterdam, Faillissementsnr. 11/82 F

2. Frankendael Exploitatie B.V.

Gevestigd te Amsterdam, zaakdoende aan de Middenweg 116, Faillissementsnr. 11/83 F

3. Klein Frankendael Exploitatie B.V.

Gevestigd te Amsterdam, zaakdoende aan de Koppeldijk 1 te Abcoude, Faillissementsnr. 11/84 F

Gais NOORI

Bij vonnis van 13 september 2011 heeft de Rechtbank Amsterdam het faillissement van Gais NOORI opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

Bij vonnis van 22 juni 2011 heeft de Rechtbank Amsterdam, onder nummer 11/ 365F, Gais NOORI, h.o.d.n. IROON, ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 34346197, wonende en gevestigd te 1422 EH Uithoorn, Monnetflat 67, in staat van faillissement verklaard onder benoeming van mevrouw mr C.M. Degenaar tot rechter-commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

M. de Jonge Beheer B.V.

Bij vonnis van 6 september 2011 heeft de Rechtbank Amsterdam het faillissement van M. de Jonge Beheer B.V. opgeheven omdat gebleken is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

Bij vonnis van 12 april 2011 heeft de Rechtbank Amsterdam, onder nummer 11/ 217 F, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M. de Jonge Beheer B.V., ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 32111178, statutair gevestigd te Laren, en ingeschreven op het vestigingsadres Beechavenue 131 B te Schiphol-Rijk, in staat van faillissement verklaard onder benoeming van mevrouw mr C.P. Bleeker tot rechter-commissaris en van mr S.K. Li tot curator.

Hotel Centrum Amsterdam B.V.

Opgeheven bij vonnis van de rechtbank Amsterdam d.d. 29 maart 2011, wegens gebrek aan baten.

Bij vonnis van 25 januari 2011 heeft de Rechtbank Amsterdam de besloten vennootschap Hotel Centrum Amsterdam B.V., destijds gevestigd te Amsterdam aan de Warmoesstraat 15, in staat van faillissement verklaard onder faillissementsnummer 11/62 F, met benoeming van mevr. mr C.M. Degenaar tot Rechter-commissaris en van mr S.K.Li tot curator.

Cook Islands Amsterdam B.V.
h.o.d.n.: The Mansion,

Opgeheven bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam d.d. 31 augustus 2010, wegens gebrek aan baten.

vestigingsadres: Hobbemastraat 2, te 1071 ZA Amsterdam

vonnis Rechtbank Amsterdam, 13 oktober 2009, F09/ 797, R-C mevr. Mr H.M. Patijn, thans mevr. mr C.M. Degenaar

G.W.S. Installatietechniek B.V.

vonnis Rechtbank Amsterdam, 16 februari 2010, 10/ 120 F, R-C Mr M.L.D. Akkaya

Opgeheven bij vonnis van de rechtbank Amsterdam d.d. 5 oktober 2010, wegens gebrek aan baten.

F & B Hospitality B.V.

vonnis Rechtbank Amsterdam, 20 januari 2009, 09/ 48 F, R-C Mr M.L.D. Akkaya

Opgeheven bij beschikking van de Rechtbank Amsterdam d.d. 2 maart 2010

mevrouw M.I.A. Goedhart

Vonnis Rechtbank Amsterdam 3 juli 2009, 09/ 474 R, waarbij het faillissement is opgeheven, en de schuldsaneringsregeling van toepassing uitgesproken. R-C: mevr. Mr H.M. Patijn Bewindvoerder: Eelman bewindvoeringen (J.Eelman) Postbus 56700, 1040 AS Amsterdam.

Arrest Gerechtshof te Amsterdam d.d. 10 maart 2009, waarin mevrouw Goedhart, nu zij haar hoger beroep heeft ingetrokken, niet-ontvankelijk is verklaard in het door haar ingestelde hoger beroep. zaaknummer 200.023.988/01.

Vonnis Rechtbank Amsterdam, 28 januari 2009, 09/ 069 F, R-C mevr. Mr H.M. Patijn

Indonesisch restaurant Bali B.V.

Opheffing faillissement bij beschikking rechtbank Amsterdam van 17 maart 2009, wegens toestand van de boedel.

Vonnis Rechtbank Amsterdam, 3 juli 2007, 07/ 375 F, R-C mevr. Mr K.D. van Ringen