Publicatie openbare verslagen

Het kantoor treedt regelmatig op als curator in faillissementen van rechtspersonen en van natuurlijke personen. Een curator brengt periodiek openbare verslagen uit in deze faillissementen.
U vindt op de website van het kantoor de openbare verslagen in faillissementen van de rechtspersonen.
Uit privacy overweging(en) heeft het kantoor gekozen om de openbare verslagen van natuurlijke personen niet op de kantoor website te plaatsen, met uitzondering van natuurlijke personen met een onderneming. Voor inzage in de openbare verslagen van natuurlijke personen kunt u zich wenden tot de faillissementsgriffie van de Rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken. (www.rechtspraak.nl)
Aan de plaatsing en publicatie van de openbare faillissementsverslagen op de kantoor website kunnen geen rechten worden ontleend. Indien er een verschil is tussen een op de kantoor website geplaatste openbaar verslag en het door de curator ondertekende exemplaar van het verslag, dat ter faillissementsgriffie is neergelegd, geldt het ondertekende exemplaar.

Grow City B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 4-12-2018 het faillissement van de besloten vennootschap Grow City B.V., gevestigd te 1059 CL Amsterdam aan de Vliegtuigstraat 22, kvk nr. 34222157, heeft uitgesproken onder faill.nr. C/13/18/378 F, met benoeming van mevrouw mr A.E. de Vos tot Rechter-Commissaris, en van mr S.K. Li tot curator.

Lavaré International B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 18-9-2018 het faillissement van de besloten vennootschap Lavaré International B.V., gevestigd te 1012 RW Amsterdam aan de Nieuwezijds Voorburgwal 330, kvk nr. 61486914, uitgesproken onder faillissementsnr. C/13/18/298 F, onder benoeming van mevrouw mr I.M. Bilderbeek tot Rechter-Commissaris, en van mr S.K. Li tot curator (m.a.w. wegens gebrek aan baten).

SchoonmaakSupport B.V.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 14-8-2018 het faillissement van de besloten vennootschap SchoonmaakSupport B.V., gevestigd te 1012 RW Amsterdam aan de Nieuwezijds Voorburgwal 330, kvk nr. 61486914, uitgesproken onder faillissementsnr. C/13/18/268 F, onder benoeming van mevrouw mr I.M. Bilderbeek tot Rechter-Commissaris, en van mr S.K. Li tot curator.

Funds Etcetera…! Nederland B.V.

Het faillissement van Funds Etcetera…! Nederland B.V. is op 2 november 2018 geëindigd door het verbindend worden van het op 22 oktober 2018 gedeponeerde eerste- tevens slotuitdelingslijst.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 31-10-2017, het faillissement van de besloten vennootschap Funds Etcetera…! Nederland B.V., gevestigd te Abcoude aan de Hollandse Kade 30, uitgesproken (C/13/17/367F), onder benoeming van mevrouw mr K.M. van Hassel tot Rechter-Commissaris, en van mr S.K. Li, tot curator.

Kem Kliniek B.V.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft bij vonnis van 8 maart 2016, onder zaak nr. C/16/16/156F, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap KEM KLINIEK B.V., statutair gevestigd te Renswoude, vestigingsadres 1082 MS Amsterdam aan de Gustav Mahlerplein 171, (kvk nr. 580.66500) onder benoeming van mr A.E. de Vos, lid van de Rechtbank Amsterdam, tot rechter-commissaris, en van mr S.K. Li, advocaat te Amsterdam, tot curator.

 

 

 

Mededeling 23 augustus 2017 / inzake faillissement Kem Kliniek B.V.

Mocht u een brief ontvangen van een incasso bureau en in die brief komt de naam “Kem Kliniek” voor, dan wijs ik u op het volgende.

Die brief komt dan NIET van of namens de failliete besloten vennootschap Kem Kliniek B.V..

Die brief is geschreven namens of in opdracht van de Stichting m.c. (=medisch centrum) Kem Kliniek. Het is ook deze Stichting die de incasso opdracht heeft verstrekt.

Deze separate rechtspersoon(lijkheid), de Stichting (Stg),  was, en voor zover mij bekend, is niet failliet, althans de failliete besloten vennootschap Kem Kliniek B.V. had en heeft er GEEN (enkele) zeggenschap daarover.

U dient u dus dan ook rechtstreeks, bij voorkeur schriftelijk, te wenden tot de partij die u heeft aangeschreven.