Kantoor informatie

Mr S. K. Li

Naam van het kantoor: advocaatkantoor Mr S. K. Li
Het kantoor is een éénmanskantoor.
Beëdigd als advocaat op 15 juni 1982, Rechtbank Amsterdam.
Kvk nr: 34322878
BTW nr: NL 0167.73.275.B.01

Ingeschreven als advocaat bij de NOVA (Nederlandse Orde van Advocaten) te 2596 XM Den Haag
aan de Neuhuyskade 94
tel: 070-335.35.35 info@advocatenorde.nl
Regels van toepassing: gedragsregels, verordening en Advocatenwet.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Nationale Nederlanden Nederland B.V., Prinses Beatrixlaan 35, Postbus 93604 te 2509 AV Den Haag, tel 070-513.043.03 fax. 070-513.07.07.
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de eisen gesteld in de verordening op de beroepsaansprakelijkheid.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Betalende cliënten: Uurtarief is geen vaste prijs, variërend van soort zaak, het belang en de spoedeisendheid en of er buiten kantooruren moet worden gewerkt, van € 175,00 tot € 275,00 per uur excl. BTW.

Toevoegingen mogelijk voor cliënten die daarvoor bij de Raad voor de Rechtsbijstand in aanmerking komen.

Gelet op de omvang van het kantoor is een (interne) klachtenregeling uitbesteed aan de externe collega. Mocht u een klacht hebben, dan kunt u die richten t.a.v. mr J. Rozendaal, advocaat te Amsterdam, gevestigd aan de Oude Schans 10A te 1011 KZ Amsterdam, tel. 020-6202930, fax: 020-6273492.

Nederlands recht van toepassing.

Voor meer informatie over het kantoor kunt u terecht op de link profiel.