Klachtenopvang

Instructies klachtenopvang

Het kantoor van mr Li hecht grote waarde aan de tevredenheid van zijn cliënten. Het kantoor zal er alles aan doen om de cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het (soms) voorkomen dat cliënten ontevreden zijn over een bepaald aspect van de dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat de cliënt dan kan doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van zijn dienstverlening of over de declaratie verzoekt mr Li u uw bezwaren eerst voor te leggen aan hem.

U kunt er ook voor kiezen om u te wenden tot mr J. Rozendaal, advocaat in Amsterdam.
Mr J. Rozendaal is te bereiken:
tel. 020- 6202930,
fax: 020-6273492,
mobiel: 06-5314.7910,
e-mail: johnrozendaal@kpnmail.nl

Het kantoor van mr Li heeft mr Rozendaal bereid gevonden om in geval van een klacht die te behandelen in het kader van een klachtenregeling.

Mr Li zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoet zien.

Mocht het overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.
U kunt de Geschillencommissie bereiken op:
Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
Tel.: 070 - 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag


Tot slot

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.