Mededelingen

Mededeling 23 augustus 2017 / inzake faillissement Kem Kliniek B.V.

Mocht u een brief ontvangen van een incasso bureau en in die brief komt de naam “Kem Kliniek” voor, dan wijs ik u op het volgende.

Die brief komt dan NIET van of namens de failliete besloten vennootschap Kem Kliniek B.V..

Die brief is geschreven namens of in opdracht van de Stichting m.c. (=medisch centrum) Kem Kliniek. Het is ook deze Stichting die de incasso opdracht heeft verstrekt.

Deze separate rechtspersoon(lijkheid), de Stichting (Stg),  was, en voor zover mij bekend, is niet failliet, althans de failliete besloten vennootschap Kem Kliniek B.V. had en heeft er GEEN (enkele) zeggenschap daarover.

U dient u dus dan ook rechtstreeks, bij voorkeur schriftelijk, te wenden tot de partij die u heeft aangeschreven.

 

 

Mededeling 9 mei 2016 / inzake faillissement ART-DELI B.V.

Beschikking afkoelingsperiode van 2 maanden
Bij beschikking van 6 mei 2016 heeft de rechter-commissaris bepaald dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van gefailleerde of de curator bevinden voor een periode van 2 maanden niet zonder machtiging van de rechter-commissaris kan worden uitgeoefend, te rekenen van de dag van deze beschikking, die dag daaronder begrepen.

 

 

Mededeling 12 januari 2016

Mocht u nog een vordering hebben op de gefailleerde vennootschap Sernay Citrus B.V., dan kunt u uw vordering gespecificeerd en onderbouwd met (kopie) facturen indienen bij de curator.

Mocht u over informatie beschikken aangaande Sernay Citrus B.V., dan verzoekt de curator u om die, vertrouwelijk, te verstrekken aan de curator.

 

 

Mededeling / Waarschuwing 2 januari 2015

inzake: Plant Hosting & Co-Location B.V.
Andere bedrijven met een naam waar (soms) het woord “Plant” in voorkomt.

Het is de curator in het faillissement van Plant Hosting & Co-Location B.V. ter ore gekomen dat (oude of voormalige) klanten van Plant Hosting & Co-Location B.V. (recentelijk) worden benaderd (gebeld/gemaild) door een ander bedrijf of bedrijven met een naam waarin (soms) ook het woord “Plant” in voorkomt.

In de gefailleerde vennootschap Plant Hosting & Co-Location B.V. worden géén activiteiten meer uitgeoefend.

U kunt dus NIET meer worden gebeld door Plant Hosting & Co-Location B.V.!!!

Mocht u nog gebeld of anderszin benaderd worden en u twijfelt, vraagt dan naar de naam van (1) degene die u belt (naam en voornaam) en (2) de volledige naam van het bedrijf die u belt of benadert (is het een B.V., een Limited, een GmbH ??) en (3) waar (adres) het bedrijf is gevestigd alsmede (4) de web-site (naam) van het bedrijf.

Als u een contract wordt voorgehouden waarbij u twijfelt, vraagt dan ook of men u een exemplaar van het contract kan sturen/mailen.

Controleert ook uw eventuele automatische betalingsopdracht(en) aan Plant Hosting & Co-Location B.V.. Als die nog bestaat, beëindigt die.

Controleer de juistheid van uw afschrijving én de juistheid van uw contractspartij.

 

 

Mededeling 11 december 2014

Mededeling: inzake Plant Hosting & Co-Location B.V.
Overdracht van beheer van de .NL-domeinnamen m.i.v. 11 december 2014

Omdat de failliete boedel geen enkel kennis in huis heeft van hostingactiviteiten en er ook geen technische ondersteuning aanwezig is, is het beheer van de geregistreerde NL-domeinnamen in het registrar-account van Plant Hosting & Co-Location B.V. bij SIDN, op 11 december 2014, met toestemming van de Rechter-Commissaris, overgenomen door een andere registrar, t.w. Eli Domains B.V..
SIDN is van de overdracht op 11-12-2014 door de curator geïnformeerd.

Eli Domains B.V. heeft zich verbonden om alle houders van de .NL-domeinnamen, van Plant Hosting, aan te schrijven, of per e-mail indien een e-mailadres bekend is, en daarin te informeren met o.a. de tekst: “Koper (Eli Domains) heeft het beheer van een aantal .NL-domeinnamen overgenomen van de curator in het faillissement van Plant Hosting & Co-Location B.V., waaronder de NL-domeinnaam/domeinnamen van de houder. Als de houder dat wenst kan Koper (Eli Domains) het beheer van de NL-domeinnaam … voortzetten voor de houder. Wenst de houder dat niet, dan is de houder vrij om diens domeinnaam, binnen een termijn van 30 dagen, te “verhuizen” naar een (SIDN-) Registrar van eigen keuze.”

Voor vragen en hulp kunt u terecht bij:
Eli Domains B.V.
Zekeringstraat 43 H
1014 BV Amsterdam
020- 89.500.45 (24/7 bereikbaar)
helpdesk@eli.nl

 

 

Mededeling 10 december 2014

Mededeling: inzake Plant Hosting & Co-Location B.V.
Problemen met uw domeinnaam of domeinnamen

Het is de curator tot en met heden nog steeds niet gelukt om contact te krijgen met degene die feitelijk de dagelijkse leiding had en daarmee de feitelijke bestuurder was van de gefailleerde vennootschap Plant Hosting & Co-Location B.V.

Ook beschikt de curator nog steeds niet over recente administratie van de laatste jaren.

SIDN is de enige Registry die de curator een lijst heeft verstrekt van de domeinnamen die werden/worden geregistreerd door Plant Hosting & Co-Location B.V. Dit betreffen uitsluitend de domeinnamen met de extensie .nl

De curator heeft geen inzicht in noch wetenschap van de domeinnamen met andere extensies, zoals o.a.: .com; .eu; .net; .fr; .it; etc.

Mocht u problemen hebben met uw domeinnaam dan adviseer ik u om eerst uit te zoeken wie uw huidige Registrar (= Een tussenpersoon die namens de (potentiële) domeinnaamhouder het contact met het betreffende Registry onderhoudt. Meestal zijn dit hostingbedrijven, internetservice- of accessproviders) is.

Mocht de Registrar de gefailleerde vennootschap Plant Hosting & Co-Location B.V. zijn, dan kunt u contact met de curator opnemen.

Is dat niet het geval, dan moet u contact opnemen met de betreffende Registrar.

(Voor Nederlandse domeinnamen zie mededeling 29 november 2014 !!!!)

Tenslotte vraagt de curator u om rekening te houden met het gegeven dat de failliete boedel geen geld/actief heeft en er ook geen technische ondersteuning aanwezig is.

 

 

Mededeling 29 november 2014

Mededeling: inzake Plant Hosting & Co-Location B.V.
geen bereik meer via internet en/of e-mail(s)

Voor degene(n) wiens domeinnaam en/of e-mail(s), in het recente verleden, werd(en) beheerd door Plant Hosting & Co-Location B.V. en nu via internet of per e-mail(s) niet meer bereikbaar is/zijn, het volgende.

Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 19 november 2014 onder faillissementsnummer C/13/14/623 F het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Plant Hosting & Co-Location B.V., gevestigd te 1043 AJ Amsterdam aan de Donauweg 10, onder benoeming van mevr. Mr L. Van Berkum tot rechter-commissaris en van mr S.K.Li tot curator. (U vindt dit ook terug op deze web-site onder “huidige faillissementen”)

Het is de curator tot en met heden niet gelukt om contact te krijgen met het bestuur en/of de bestuurder(s) van de gefailleerde vennootschap.

Als blijkt dat Plant Hosting & Co-Location B.V. thans niet meer de beheerder (of het hostingbedrijf) is van uw domeinnaam, dan kan de failliete boedel u op dit moment ook niet verder helpen.

Wel kunt u zelf op de web-site van www.sidn.nl, “domeinnaam zoeken” of bij “Whois” (SIDN registreert en beheert alle .nl-domeinnamen) opzoeken wie uw huidige “Registrar” (= beheerder) is. U kunt dan contact opnemen óf met die “registrar” óf met SIDN.

De curator kent die andere “registrar” niet en heeft ook geen enkele bemoeienis met de andere “registrar”.

Mocht u hierna nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.

Curator.

 

 

Mededeling 2 oktober 2012

Internet is een mooi en goed medium, maar kan door de verkeerde personen voor de verkeerde doeleinden worden gebruikt. Wees kritisch!!!

Er circuleren recentelijk op internet berichten, dat door een rechtbank het faillissement zou zijn uitgesproken van een bedrijf met de naam "Electro-Sat" waarbij mr S.K.Li tot curator zou zijn benoemd. Deze berichten zijn niet juist. Onjuiste berichten worden steeds vaker geplaatst op internet. Controleer eerst zelf of zo'n (ongefundeerd) bericht juist is.

Voor (een landelijke) controle of een bedrijf failliet is en welke curator er is benoemd, kunt u o.a. terecht bij:
1. de registers van de kamer van koophandel of
2. www.rechtspraak.nl, bovenaan klikken bij tabblad "uitspraken en registers", daaronder aanklikken bij "centraal insolventieregister" en verder de aanwijzigingen volgen.