Vereffeningen

Publicatie opbenbare verslagen

Het kantoor treedt regelmatig op als curator in faillissementen van rechtspersonen en van natuurlijke personen. Een curator brengt periodiek openbare verslagen uit in deze faillissementen.
U vindt op de website van het kantoor de openbare verslagen in faillissementen van de rechtspersonen.
Uit privacy overweging(en) heeft het kantoor gekozen om de openbare verslagen van natuurlijke personen niet op de kantoor website te plaatsen, met uitzondering van natuurlijke personen met een onderneming. Voor inzage in de openbare verslagen van natuurlijke personen kunt u zich wenden tot de faillissementsgriffie van de Rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken. (www.rechtspraak.nl)
Aan de plaatsing en publicatie van de openbare faillissementsverslagen op de kantoor website kunnen geen rechten worden ontleend. Indien er een verschil is tussen een op de kantoor website geplaatste openbaar verslag en het door de curator ondertekende exemplaar van het verslag, dat ter faillissementsgriffie is neergelegd, geldt het ondertekende exemplaar.

Vereffening

De Rechtbank Amsterdam heeft bij Beschikking van 29-06-2017, onder de zaak nummers C/13/618919/ HA RK 16-429 en C/13/623107/ HA RK 17-35, mr S.K. Li, advocaat te Amsterdam, benoemd tot vereffenaar van een 2-tal Stichtingen, t.w.:
- de Stichting Nederlandse Evenementen, gevestigd te Amsterdam en
- de Stichting Betuwse Evenementen, gevestigd in de gemeente Overbetuwe.


Belanghebbenden en of crediteuren worden verzocht om contact op te nemen met de vereffenaar, per post of per e-mail.


De Rechtbank Amsterdam heeft bij 3 vonnissen van 18 maart 2014, onder faillissementsnummers: C/13/14/169 F; C/13/14/170 F en C/13/14/171 F, het faillissement uitgesproken van de 3 besloten vennootschappen:
1) Meerhoff Vastgoed B.V., faillissementsnummer C/13/14/169F
2) 020 Makelaars B.V. (in liquidatie), faillissementsnummer C/1314/170F en
3) Beleggingen B.V., faillissementsnummer C/13/14/171F,
onder benoeming van mevrouw mr M.J.E. Gerardts tot rechter-commissaris en mevr. mr M. van Bommel tot curator.
- De benoeming tot curator is bij 3 beschikkingen van 20 maart 2014 van de Rechtbank Amsterdam gewijzigd. In die 3 beschikkingen van 20 maart 2014 is mr S.K. Li in de plaats gesteld tot curator.

Zie verder bij Faillissementen.

Bij beschikking van de Rechtbank Amsterdam van 19-12-2013, onder zaaknr: C/13/554842/HA RK 13-378, heeft de rechtbank Amsterdam onder benoeming van mr S.K.Li tot vereffenaar, de vereffening van de vermogens van de 3 volgende besloten vennootschappen heropend:
- Meerhof Vastgoed B.V. (KvK nr.18073490);
- 020 Makelaars (KvK nr. 34176992);
- Oris Beleggingen B.V. (KvK nr. 56647638).